header

Betalning av hyran

 

Enligt hyreslagen ska hyran betalas "senast sista vardagen före början av varje ny månad".                   Hyran betalas med andra ord i förskott.

 

Vi tar inte hänsyn till om man får sina pengar sent, man måste planera för detta.

 

Vimarhem skickar inte någon påminnelse. Du får ett inkassokrav direkt och får betala den
lagstadgade avgiften på 180 kr som tillkommer på hyran.
 
Betalas inte inkassokravet tillsammans med hyran, kan Kronofogdemyndigheten besluta om betalningsföreläggande. Lagstadgade avgifter tillkommer med upp till 720 kr. De sociala myndigheterna underrättas om att hyran inte har betalats.
 
Betalas inte betalningsföreläggandet får du ett meddelande om avhysning.
Lagstadgade avgifter tillkommer med upp till 1500 kr.
 
Det är Intrum Justitia som sköter våra inkassoärenden.