header

 

Förebygg vattenskador
Ni som hyresgäst är också ansvarig för att se till att det inte uppstår vattenskador. Följ nedanstående råd så undviker vi och ni onödiga skador.
·         Dra för duschdraperi när ni duschar och badar.
·         Rikta vattenstrålen nedåt. Undvik fönster och tak.
·         Rensa golvbrunn och vattenlås minst 2 ggr/år.
·         Skrapa ned överflödigt vatten i golvbrunn med gummiskrapa.
·         Öppna badrumsdörr en stund på glänt efter dusch för att få ut fukten, ej fönster.
·         Hyresgästen får absolut inte göra några hål i väggar eller golv. Om så är fallet kommer hyresgästen att debiteras för återställning av godkänt ytskikt. Kostnaden för att återställa ett badrum varierar mellan 20-60 000 kr beroende på material.
·         Meddela Vimarhem så fort ni misstänker att fuktskada kan uppstå.