header

27vimarhem_.jpg
Förvaltningschef

Elisabeth Will

Tel: 0492-76 91 15 Telefontid 08.30-09.30
28vimarhem_.jpg
Driftansvarig

Lars-Erik Svensson

Tel: 0492-76 91 50 Telefontid 08.30-09.30
254vimarhem_.jpg
Driftansvarig

Tobias Jahr

Tel: 0492-76 90 49
29vimarhem_.jpg
VVS

Klas-Göran Selin

210vimarhem_.jpg
Vitvaror El

Erik Broström

211vimarhem_.jpg
El

Hans Larsson