header

Invigning av multiarena i Storebro uppskjuten ytterligare

På grund av epidemin som råder i världen just nu, kommer Vimarhem att skjuta upp invigningen för multiarenan ytterligare. Vi återkommer med mer information framåt hösten.

Med vänliga hälsningar Vimarhem AB

bild1