header

Folkhälsomyndighetens information på andra språk:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/information-pa-olika-sprak/

 

 

 

I nedanstående fil kan ni läsa om vilka åtgärder Vimarhem vidtar, samt vilka prioriteringar som görs med anledning av den pågående coronaspridningen.

 

 

Corona_200401.pdf